انواع دانه قهوه – عربیکا تا ربوستا

پس از علمی شدن قهوه، بررسی های زیادی روی انواع دانه قهوه انجام گردید، مواردی شامل شرایط رشد، محل های رشد، سایز دانه و طعم های مختلف. ۲ نکته مهم در این بررسی ها شامل مناطق رشد قهوه که به کمربند قهوه معروف شد و نیز انواع قهوه که به دو دسته عربیکا (Arabica) و روبوستا (Robusta) تقسیم گردید.

کمربند قهوه نشان دهنده مناطقی است که شرایط رشد قهوه در آنها محیاتر از سایر مناطق است. این مناطق گرمتر و به عبارت دیگر حاره ای تر هستند. براساس ارتفاع زمینی که قهوه در آن رشد می کند، گیاه عربیکا (Arabica) یا روبوستا (Robusta) خواهیم داشت. تفاوت های اصلی این دو دانه را در جدول زیر می بینیم:

 

۳ دیدگاه. Leave new

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست