علت تفاوت رنگ قهوه ترک چیست؟

۱ دیدگاه

این عکس مربوط به دان قهوه لایت رست و مدیوم رسته که در تهیه قهوه ترک البرتیکا استفاده میشن .قهوه ترکی که از دان لایت رست یا سمت چپی به دست میاد طبیعتا روشنه و قهوه ترکی که از دان سمت راستی بدست میاد مدیومه و یه کم تیره تر و تلخ تره.
کلا دانی که برای قهوه ترک استفاده میشه رو نباید مثل دانی که مثلا برای اسپرسو رست داده میشه تیره کرد .چون قهوه خیلی تلخ میشه و طعم.سوختگی به خودش میگیره .

فهرست